Galgenhof wordt ook ruimte voor buurt

Het stadsbos Galgenhof vormt als stedelijk groengebied een belangrijke schakel in de westelijke groenas (‘Raverschoot-Begraafplaats’) van de stad. Het maakt deel uit van de stedelijke woonrand en heeft een belangrijke esthetische, sociale en recreatieve waarde. Daarnaast heeft het stadsbos een belangrijke landschapsvormende waarde die verder zal geaccentueerd worden door een herinrichtingproject waarbij de aandacht uitgaat naar ‘natuurbeleving in de stad’. Om het gebied verder recreatief te ontsluiten werd in samenwerking met Pro Natura een projectdossier voor financiële ondersteuning vanuit LEADER opgemaakt. Het projectvoorstel houdt rekening met de doelstellingen van het gebied en tracht de doelstellingen van het natuurbeheerplan verder te ontplooien.

De centrale doelstelling is het verder openstellen en kenbaar maken van deze plek bij de Eeklonaar als groene ruimte, rustplaats en multifunctionele natuur in de stad. Op deze manier werd in het verleden al een samentuin en paalkampeerplaats gerealiseerd en werd het bos opengesteld voor wandelaars. In een volgende fase trachten we door gerichte ingrepen burgers naar de hoeve van het Galgenhof te trekken, meer zichtbaarheid te geven langsheen het fietspad en anderzijds in te spelen op de verkeersveiligheid van deze goed gebruikte groenas.

Via Leadersubsidies en inbreng van de stad Eeklo ziet het Galgenhof er nu al groen en gastvrij uit, maar in de nabije toekomst wordt dit stukje Eeklo ook toegankelijk voor de buurt. 

De buitenaanleg gaat uit van volgende ontwerpprincipes:

- behoud historisch karakter: behoud taxus topiary, aandacht voor historisch karakter van de site;

- integrale toegankelijkheid: rolstoelvriendelijk, zichtbaarheid Galgenhof vergroten langsheen fietspad

- biodiversiteit: plantenkeuze

- natuur in de stad: integratie voedselbos, verhogen recreatieve meerwaarde, …

- ontmoeting en rustruimte

- verkeersveiligheid: aanpakken toegangsweg en verbeteren link en veiligheid richting Schependreef.

Gezien de Corona-richtlijnen werd in 2021 geopteerd om de buiteninrichting zelf te ontwerpen. Het participatietraject later dit jaar zal focussen op het gebruik van de site. 

Heb je nu al een idee? Mail het dan naar participatie@eeklo.be!