Participatiemoment Marktrenovatie

Het Sportpark is op 13 oktober 2022 het decor voor het meedenken over de geplande Marktrenovatie. De aanwezigen kregen in vier sessies verspreid over de dag informatie mee over de stand van zaken en konden nog over veel elementen inspraak leveren. Al deze input is terug te vinden op dit platform.