Dit traject is afgelopen. We verzamelen alle insteken samen met de adviezen van adviesraden en bezorgen dit aan het studiebureau.

De markt heeft nood aan meer groen, een plek om rustig te verpozen op een bankje. Een waterelement en fontein mogen hierin niet ontbreken. Ook de gevels van de historische gebouwen moeten volop kunnen stralen.