Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

Warme ontmoetingsplek - school Sint-Jozef & Sint-Janneke

 

Waar gaat het project over?

Zij putten niet uit het burgerbudget, maar kunnen terecht bij een alternatieve financiering: de subsidie 'vergroenen en openstellen schooldomeinen', op die manier zijn er meer buurtprojecten die we kunnen financieren.

Hun buitenruimte willen ze graag delen met de buurt. Dit enerzijds door een plek te creëren waar de buurtbewoners, jong of oud, tot rust kunnen komen en elkaar een luisterend oor kunnen aanbieden. Anderzijds vinden ze het belangrijk dat de buurtbewoners in verbinding kunnen komen met de leerlingen van de school via een buitenklas. 

Als school dromen ze ervan om een ‘warme school’ te worden, een plek waarbij een team verantwoordelijk is voor een groep leerlingen, waarbij ze een warme gemeenschap vormen en breken met de traditionele structuren. Binnen hun warme school staat verbinding en open communicatie centraal. Ook het schoolgebouw werd aangepast om te breken met de traditionele structuren en deze waarden te kunnen weerspiegelen. Zo grenst de voorgevel nu aan de straat, met daarvoor nog een groenzone. Geen omheining meer maar een plek die de school verbindt met de omgeving. Net zoals Eeklo een warme stad is, willen zij een warme school zijn. 

 

Stand van zaken

De afgelopen maanden werd volop nagedacht over en gewerkt aan de inrichting van de gedeelde buitenruimte. Enkele zitbanken zijn geplaatst en in de loop van september wordt de zone volledig uitgewerkt. Een officiële opening is gepland begin oktober.

Foto's