Meemakers9900: burgerbudget voor Eeklonaren

Stad Eeklo stelt de komende 3 jaren telkens € 30.000 ter beschikking aan (groepen) burgers die zelf een project uitdenken, ontwikkelen en realiseren. Deze projecten moeten bijdragen aan buurtbetrokkenheid, sociale verbinding en/of een beter klimaat. Met dit burgerbudget – dat de naam MEEMAKERS9900 kreeg – stimuleert de stad zelfinitiatief van inwoners om activiteiten te organiseren of iets in de buurt te realiseren.

Per jaar wordt € 30.000 verdeeld onder twee soorten projecten:

  • projecten ENERGIEK EEKLO, waarbij de klemtoon ligt op vermindering van CO2-uitstoot en energietransitie. Bij deze projecten wordt vooral gejureerd met aandacht voor klimaatrobuustheid en impact op langere termijn. Deze projecten moeten voldoen aan de algemene voorwaarden, het algemeen belang ambiëren en indien mogelijk kwetsbare groepen betrekken;
  • projecten VERBONDEN EEKLO, waarbij de klemtoon ligt op sociale cohesie en buurtbetrokkenheid.

Je kan voor de eerste editie van het burgerbudget een idee indienen vóór 15 november 2022 via een beperkte vragenlijst.

De ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Daarna krijgen de projectindieners 4 weken om hun idee uit te werken in een projectfiche. Deze fiches komen op het eind van dit jaar op dit platform terecht. Dan kan jij ook me bepalen welk project een burgerbudget kan krijgen door te stemmen!