Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Geef zelf je idee

Doe mee

Waar staan de projecten van 2023?

Ontdek het

Ontdek de lopende projecten van de Meemakers 2023

Willekeurig
Populair
Recent
Let's save food! - Christine De Roo en dochters - € 6.000
Let’s Save Food wil bijdragen tot een duurzame voedselketen door voedselverlies te voorkomen. Voedseloverschotten worden opgehaald bij lokale winkels en worden verdeeld volgens de cascade van waardebehoud (menselijke consumptie, diervoeder, bodemtoepassing, vergisting voor energieproductie).  Het project van Let's Save Food wil op korte en lange termijn een oplossing bieden aan een wereldwijd probleem van voedselverspilling en armoede. Geen grote structuren maar voedsel dat weggegooid wordt uit supermarkten snel en dichtbij naar afnemers brengen via gemotiveerde vrijwilligers. Let's Save Food wil naar een maatschappij waar we niet tolereren dat voedsel dat nog eetbaar is weggegooid wordt. Let's Save Food bestaat nu al in Gent, maar dit project wil dit ook in Eeklo uit de grond stampen. Het project wordt volledig gedragen door de buurt. Buurtbewoners zijn niet enkel de afnemers van de voedseloverschotten, maar staan ook in voor de ophalingen bij de winkels en voor de verdeling en de verwerking van de overschotten. Op deze manier wordt het project gedragen door de buurt en beogen we een bewustmaking en gedragsverandering bij de hele buurt. Bovendien stimuleert de samenwerking met supermarkten en lokale winkels dat zij zich bewust worden van de problematiek rond voedseloverschotten en willen we hen doen nadenken over logistieke optimalisaties die kunnen leiden tot afname van de hoeveelheid weggeworpen voedsel. Het transport gebeurt zo koolstofarm mogelijk met niet vervuilende vervoermiddelen: bakfiets, vrachtfiets, fietskarren, e.d. 
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Meemakers9900

Hoe gaat het met de Meemakers voor 2023?

Meemakers in 2023

Meemakers9900: burgerbudget in Eeklo

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

start traject burgerbudget 2024

september 2023

infoavond stadskantoor

11 oktober 19 uur

deadline indienen ideeën

vóór 15 november 2023

projectfiches kandidaten Meemakers9900 klaar om te stemmen

31 januari 2024

tijd om te stemmen

1 - 29 februari 2024

bekendmaking winnaars

eind maart 2024

realisatie Meemakers 2023 / opstart 2024

eind mei 2024