Ontdek het project

Van alle straten in Eeklo zijn er maar negen met een vrouwelijke straatnaam. Dat kan beter!

Stad Eeklo en de adviesraad voor Cultuur gaan er voor om in de toekomst vrouwenstraatnamen meer in het straatbeeld te brengen. Inspiratie voor de actie is de Canvas-televisiereeks ‘Meer vrouw op straat’ waar Sofie Lemaire alle steden en gemeenten opriep om meer straten te vernoemen naar bijzondere, opmerkzame vrouwen. 

Vanaf 29 november kan jij een suggestie voor een vrouwenstraatnaam indienen

Vrouwen met verhalen die tot de verbeelding spreken, prestaties die onbetwistbaar straf zijn, een oeuvre of een erfenis die moet gekoesterd worden. Je kent ongetwijfeld de Irma Notteboomstraat (ooit de oudste vrouw van België), de Koningin Fabiolalaan of de Julia Dellaertstraat (de eerste vrouwelijke schepen in Eeklo). Nu luisteren we ook naar jullie: indienen kan tot eind januari 2022. De vrouwenstraatnamen dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de vrouw dient overleden te zijn;
  • de vrouw heeft bij voorkeur een link met stad Eeklo;
  • vrouwelijke woorden, bv. moederstraat, komen ook in aanmerking.

De Raad van Bestuur van de ARC evalueert alle inzendingen in samenwerking met de stadsarchivaris. Nadien keurt het college van burgemeester en schepenen de definitieve lijst goed. De ARC en de stadsarchivaris zullen de lijst raadplegen wanneer het college hen de vraag voorlegt een vrouwennaam naar voren te schuiven voor de benoeming van een nieuwe straat, verkaveling, plein …