Resultaten van het traject

Stad Eeklo start in samenwerking met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, een proefproject met hondenpoepzuilen.

PARTICIPATIETRAJECT

Eind 2019 werd de participatiecampagne ‘stoep zonder poep’ opgestart. Corona zette dit traject on hold, maar het kreeg in kader van de handhavingsweek 2021 (begin oktober) nieuw leven ingeblazen met een offline bevraging bij hondenbaasjes die hun hond uitlaten. Na analyse van deze online en offline bevraging werden de locaties voor het proefproject vastgelegd.  

Het grootste deel van de hondeneigenaars die de bevraging invulden (het waren er 62), gaan wandelen in het Heldenpark of op het fietspad langs de spoorweg. Daarnaast zijn ook de omgeving van Boelare, Burg. Lionel Pussemierstraat, Raverschootstraat, de ruime stationsbuurt en de Markt populair. 

 

RESULTATEN BEVRAGING

82% van de ondervraagden vindt dat Eeklo een beter imago krijgt als de stad hondenpoepvrij is. Het geeft een propere, nette aanblik.

Bijna 3/4 zegt hondenpoepzuilen te gebruiken als ze er staan. Veel mensen gebruiken de vuilnisbakjes, maar langs druk gebruikte wandelroutes voor hondenliefhebbers staan niet altijd vuilnisbakjes. Hondenpoepzuilen kunnen hier een oplossing bieden.

De meeste hondeneigenaars zijn van mening dat ze zelf zakjes moeten meenemen en de hondenpoep opruimen. Liefst deponeren ze dit daarna zo snel mogelijk in een vuilbak. Ze vragen van de stad extra vuilnisbakken op de juiste plaatsen. Sommige vragen ook naar hondenpoepzakjes.

 

PROEFPROJECT HONDENPOEPZUILEN

Op basis van de bevraging en uit ervaring van de EekloNetploeg zijn een aantal nulmetingen uitgevoerd op populaire wandelplaatsen. Op die locaties worden in de loop van mei 2022 vijf hondenpoepzuilen geplaatst:

  • 1 aan de Krüger
  • 2 aan het fietspad tussen Blommekens en Roze
  • 1 aan het fietspad tussen Opeisingstraat en Blommekens
  • 1 op het Canadaplein.

Aan het einde van het proefproject verwerken de stadsdiensten de data van alle locaties. Van juni tot eind oktober monitort de Stad hoe de zuilen gebruikt worden. Zo houdt de stad Eeklo bij of de hondenpoepzuilen correct gebruikt worden, of er hondenpoep in de omgeving op het openbaar domein te vinden is en of er sluikstort in de buurt aangetroffen wordt.

Als dit initiatief een succes blijkt, worden ook andere plaatsen voorzien van een hondenpoepbuis.

 

TER INFO:

Wat is een hondenpoepzuil?

In een hondenpoepzuil, een kokervormige buis met een deksel bovenaan, mogen enkel poepzakjes gedeponeerd worden. Hondenpoepzuilen nemen beperkte plaats in, ze zijn gebruiksvriendelijk en kunnen snel geleegd worden. Ze zijn herkenbaar aan de specifiek vorm en een duidelijke sticker. Eeklonet staat in voor de lediging.

Hondenpoep opruimen is verplicht

Overlast van hondenpoep staat met stip in de top 3 van meest irritante zaken, vooral bij niet-hondenbezitters. Als de stoep, grasvelden en kinderspeelplaatsen vervuild worden met hondenpoep is dit voor niemand fijn. Hondenpoep kan naast hinderlijk ook gevaarlijk zijn en een risico vormen voor de volksgezondheid. 

Met 175 vuilnisbakken verspreid over het grondgebied en nu ook de hondenpoepzuilen faciliteert de stad de hondenbaasjes om het openbaar domein net te houden. De stad Eeklo sensibiliseert, participeert, communiceert, en ruimt hondenpoep dagelijks op. Maar hondenbaasjes- en wandelaars moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Als ze het opruimplicht negeren, riskeren ze een GAS-boete.

Nog meer info vind je op de pagina over hondenpoepzuilen.