Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie bijdragen

Welke locatie is het best voor de plantenbak?

Melkerij
Snelheid van auto's beperken aan de kant van de sociale koopwoningen parallel stuk straat met parking om zo de veiligheid te verbeteren van de weggebruikers met de fiets of te voet. En ook om de leefbaarheid te verbeteren door lawaai van snel rijdende auto's tegen te gaan. (Zeker 's nachts en ' s morgens vroeg ... )
Ann G.
0 0
lees meer

Welke locatie is het best voor de plantenbak?

Gulden Sporenstraat
Graag had ik meerdere bakken in de Gulden Sporenstraat. Het is nodig dat het drukke verkeer hier wordt afgeremd. Ook hier is er zone dertig, maar zoals overal wordt die snelheid niet gerespecteerd. Auto´s, vrachtauto´s en (school)bussen rijden hier even snel als in de Stationsstraat die misschien 10 keer breder is dan hier. Aangezien er in de zone 30 in Eeklo nooit snelheidscontrole is (een zone 30 is immers meer dan een verkeersbord en een schilderij op het wegdek) zullen plantenbakken op de rijbaan toch een manier zijn om het verkeer af te remmen,
Philippe P.
0 0
lees meer

Welke locatie is het best voor de plantenbak?

De Boterbloemstraat
Ik woon zelf in de Boterbloemstraat: normaal zone 30, maar dagelijks zijn er passanten die denken: goh dat mag hier toch wel wat vlugger. Resultaat: gedaan met de rust.
Johan R.
0 0
lees meer

Welke locatie is het best voor de plantenbak?

Kattenstraat

Bij het in- en uitrijden, want hier wordt te snel gereden. Hetzelfde geldt voor de bocht aan de garages.

0 0
lees meer

Welke locatie is het best voor de plantenbak?

In de Kaaistraat
Wanneer je de bloembakken tegenover de garagepoorten en inritten plaatst, voorkom je foutparkeerders die het inrijden bemoeilijken en soms zelf belemmeren. Bovendien creëer je zo ook asverschuivingen die de snelheid remmen. En nu de grote bomen op de Rijkswachtsite sneuvelen is extra groen in de straat zeer welkom.
Nick D.
0 0
lees meer

Welke locatie is het best voor de zitbank? 

Herbakkersplein
Heel veel jongeren moeten er op de grond zitten tijdens de pauze van school en muziekacademie.
Stefaan V.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Waar zet jij deze bank of plantenbak?

Jouw ideeën en stemmen bepalen waar we de zitbank en de plantenbakken de komende maanden uittesten.

indienen ideeën en stemmen

26 januari - 29 februari 2024

dienst publieke ruimte bekijkt mogelijkheden

maart 2024

opmaken volgorde locaties

april 2024

Ontdek de bijdragen op de kaart