Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek het project

Tijdens de gemeenteraad van 25 april 2022 werd unaniem de opmaak en uitvoering van een zitbankenplan goedgekeurd. Het is de bedoeling om dit in 3 fasen uit te werken:

  • we maken de foto van de huidige stand van zaken: welke banken zijn aanwezig in Eeklo, waar staan ze, uit welk materiaal zijn ze gemaakt, wat is er bij de bank nog voorzien (vuilnisbak,…). Deze oefening wordt in de loop van de maand juni 2022 afgerond. Op dit platform vind je een overzicht op de kaart. Elke bank krijgt een nummer zodat we de banken later goed kunnen identificeren in functie van onderhoud en/of schade.
  • invullen van blinde vlekken door het opzetten van een participatietraject met burgers en adviesraden
  • uitbouwen van het aantal zitbanken doorheen de stad met de bedoeling dat senioren maar ook jongeren op die manieren heel wat locaties bijkrijgen om uit te rusten, samen te komen, een praatje te slaan,…

Corona maakte duidelijk dat mensen nood hebben om elkaar ongedwongen te ontmoeten; ze zijn op zoek naar een zitplek om uit te rusten maar tegelijk mensen van dichtbij en veraf te leren kennen via een kort of lang praatje. Een zitbank is hiervoor een uitgelezen kans.

Naast een actuele inventaris hebben we ook jullie inbreng nodig! Het is de bedoeling om het aantal zitbanken in de stad te verhogen. We zullen daarin jullie voorkeurlocaties gebruiken. Vanaf nu kan je jouw favoriete locatie(s) voor een extra zitbank aangeven. Je kan meteen ook stemmen op de locaties die al zijn voorgesteld. Tot eind juli 2022 kan je indienen en stemmen. Daarna toetst de dienst Infrastructuur/Publieke Ruimte de praktische haalbaarheid van deze top 10 af en legt de gekozen locaties voor aan het college van burgemeester en schepenen. In de loop van augustus / begin september 2022 zullen nieuwe banken in het straatbeeld zichtbaar zijn.

Deel op facebook
Deel op twitter