home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Spelregels voor het project

Fase 1: inventaris bestaande banken - deze wordt opgemaakt door de diensten en ingevoerd in dit platform zodat jullie de stand van zaken kunnen volgen. Dit gebeurt in de loop van juni 2022.

Fase 2: indienen van voorstellen en stemmen van 16 juni tot en met 31 juli 2022

Duid jouw favoriete plek voor een nieuwe zitbank aan op de kaart. Bij elke bijdrage hoort een motivatie. Je kan ook een foto toevoegen.

Door jouw stem uit te brengen bepaal je mee waar de nieuwe zitbanken in Eeklo komen. Je kan op meerdere locaties stemmen, maar je kan maar 1 keer op dezelfde locatie stemmen. Je kan je stem ook ongedaan maken door op 'je hebt gestemd' te klikken bij de specifieke actie.

Zowel inwoners van Eeklo als passanten kunnen online hun stem uitbrengen. Om online te kunnen stemmen, dien je je te registreren op het participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Hiervoor heb je enkel een geldig e-mailadres nodig. Om de website te raadplegen heb je geen profiel nodig, om te kunnen stemmen dus wel.

Fase 3: aftoetsen haalbaarheid top 10 zitbanken

Na het stemmen wordt een top 10 opgemaakt. Deze zitbanklocaties worden afgetoetst door de dienst Infrastructuur op haalbaarheid (kan daar een bankje komen, is de stad eigenaar van die grond, is het een veilige locatie, enz.?). De top 10 van haalbare locaties krijgt een aangepaste zitbank. De eerste realisaties worden verwacht in de nazomer van 2022.

 

Hoe werkt het platform?

Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven zich te informeren of om een bijdrage te leveren. Om in interactie te gaan op het platform (bijdragen, reageren, stemmen ...) heb je een account nodig. Hoe we met de data die we verzamelen omgaan lees je na in het privacy statement. Op deze pagina vind je de spelregels terug om een bijdrage in te dienen.

Je registreert je aan de hand van een uniek e-mailadres en enkele profielgegevens. Na registratie ontvang je een e-mail om je profiel te bevestigen. In deze e-mail klik je op de bevestigingslink.

Vanaf dan kun je een bijdrage indienen en reageren op bijdragen van anderen.

Hoe dien ik een bijdrage in?

Alle nieuw ingegeven bijdragen worden voor publicatie getoetst aan de regels door één van onze moderatoren. Daardoor zal jouw bijdrage nooit meteen verschijnen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij we ze kunnen bijsturen.

Als indiener van een bijdrage krijg je een bericht van de moderator wanneer je bijdrage wordt gepubliceerd of verwijderd. Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.

Gebruikers die bij herhaling de regels negeren, kunnen geblokkeerd worden door de moderatoren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren.

Wat zijn de spelregels?

De bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

 • In dit participatieproject staat het thema ‘acties voor onze zitbanken’ centraal. Bijdragen die geen betrekking hebben op dit thema kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
 • Bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die niet geformuleerd zijn in het Nederlands kunnen geweigerd worden.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, kunnen verwijderd worden door de moderator.

Hoe passen we de regels toe?

 • Nieuwe bijdragen: een nieuwe bijdrage verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw bijdrage niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen.
 • Reacties: reacties verschijnen wel meteen op het platform, om inhoudelijk debat aan te moedigen. Reacties kunnen "gemeld worden als ongepast" door bezoekers van de website. Reacties kunnen door moderatoren verwijderd worden nadat ze online stonden.
 • Je krijgt een bericht: wanneer je bijdrage behandeld is, of je reactie verwijderd wordt, krijg je via e-mail een bericht van de moderator. Je kan dan een nieuwe bijdrage indienen of reactie plaatsen, die wel voldoet aan de spelregels.
 • Je toegang kan worden geblokkeerd: de moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.
Deel op facebook
Deel op twitter