Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek het project

De stad Eeklo heeft de ambitie om tegen 2030 een klimaatrobuuste stad te zijn, voorbereid op de gevolgen van een veranderend klimaat zoals hittestress, wateroverlast, droogte en op langere termijn de zeespiegelstijging. De stad maakte hiervoor een klimaatadaptatieplan en een hemelwater- en droogteplan.

Klimaatrobuust betekent dat de stad en haar inwoners voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering en de schade kunnen beperken bij extreme weerfenomenen zoals piekbuien, droogte en hitte. Ontharding is één van de manieren om op deze klimaatverandering in te spelen.

We willen dit graag via verschillende wegen doen:

1. Nieuw subsidiereglement

Burgers kunnen zelf hun steentje bijdragen door op hun eigen terrein te ontharden. Voor een aantal ingrepen kan je beroep doen op een nieuw subsidiereglement voor klimaatadaptieve maatregelen op privaat terrein.

2. Ontharding van publiek domein

De stad neemt zelf zijn verantwoordelijkheid en investeert al enkele jaren sterk in het ontharden van het publiek domein via kleine en grotere projecten. Een selectie daarvan vind je terug op www.eeklo.be/grijswordtgroen.

Ideeënoproep voor inwoners: waar kunnen we volgens jou ontharden?

Denk jij aan een kleine of grotere zone in jouw straat of buurt (op openbaar domein) die beter zou onthard worden? Geef dan jouw idee, een motivatie en een foto van de locatie door via dit platform.

De voorstellen worden intern door de stadsdiensten beoordeeld en geëvalueerd naar haalbaarheid, mobiliteit, meerwaarde ... De uitvoering kan al dan niet samen gebeuren met de burgers.

Geef jouw idee

3. Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 doet Eeklo ook mee aan het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Steden en gemeenten breken zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen.

Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier! Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor- achter- of geveltuin. Vanaf 21 maart geef je die in via de tegelteller.

Eeklo doet alvast mee. Jij ook?

Deel op facebook
Deel op twitter