Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

Buurtvonken - Wijkcentrum De Kring en gebuurtedekenij 't Kaaiken - € 3.000

Waar gaat het project over?

Doelstelling: buren samenbrengen zodat deze elkaar beter leren kennen = cohesie van de buurt verbeteren
Activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor iedereen = laagdrempelig houden.

Visie:
Buren mobiliseren om deel te nemen
Alle nationaliteiten/culturen actief betrekken in het project
Buren zelf initiatief laten nemen
Samen een event organiseren waarop kan ingepikt worden.

Plan van aanpak:
Buurt mobiliseren en buren op de hoogte brengen van het project via een brief, deur aan deur bezoekje, infoavond 
Bewonersgroep samenstellen + gebuurtedekenij  't Kaaiken + wijkcentrum De Kring
Doorheen het jaar verschillende activiteiten en Initiatieven uitwerken en uitvoeren
Slotevent organiseren waarbij alle culturen/nationaliteiten uit de buurt centraal staan en elkaar ontmoeten; in aanbod van (aperitief)hapjes, animatie, randactiviteiten 

Stand van zaken

Afgelopen de zomer werden de eerste fundamenten gelegd voor een buurtwerking in Eeklo Zuid tijdens een infovergadering en daaropvolgende bijeenkomsten. Om hun buurtwerking meteen op de kaart te zetten organiseerden de initiatiefnemers samen met geëngageerde buren op 26 augustus 2023 het ‘Reuzenfeest’, een meer dan geslaagde kindernamiddag. Buurtbewoners die ook graag meedenken mogen zich nog steeds melden bij De Kring (jan@wijkcentrumdekring.be).

In november 2023 waren zo'n 70 buren aanwezig op een ontbijt. In januari volgde een buurtreceptie.

Foto's