Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Mogelijke locaties

Willekeurig
Populair
Recent
Jan Frans Willemsplein
Dorre, stenen vlakte. De parking zou mooier kunnen ingericht worden met boompjes en haagjes of eventueel een ondergrondse parking, zodat er bovengronds meer ruimte komt voor groen
Caroline D.
0 0
Log in om deel te nemen
Irma Notteboomstraat
grote stenen vlakte zonder veel meerwaarde
ann d.
0 1
Log in om deel te nemen
Ingang Kunstacademie Pastoor de Nevestraat
veel verharding die groen ligt te worden
ann d.
0 0
Log in om deel te nemen
kruispunt Kriekmoerstraat-Veldstraat
De stad zorgde voor ontharding aan de kruispunten van de Kriekmoerstraat met de Veldstraat. Op die manier werd het kruispunt smaller en veiliger en kwam er meer groen.
stad Eeklo
0 0
Log in om deel te nemen
Van Hoorebekeplein
Een plein dat nu vooral bestaat uit tegels en beton. Wat meer bomen en plantenstroken zouden dit plein enorm opvrolijken.
Angelique S.
0 0
Log in om deel te nemen
Pieter De Coninckstraat
Een dichtbebouwde straat die letterlijk volledig versteend is. Enkele inwoners plaatsen -zeker in de zonniger maanden- plantenbakken en boompjes in pot aan hun voorgevel, maar te beperkt om echt verschil te maken. Sinds het parkeren alleen langs de onpare kant is toegelaten, is hier beslist wel een plek te vinden voor wat openbaar groen, een haagje of enkele bomen. Dat zou zeker welkom zij. Zelf denken we eraan om na de volgende schilderbeurt van onze voorgevel, een geveltuin met klimplant aan te leggen. Maar ook de stad kan onze straat helpen vergroenen en klimaatrobuuster maken. Op de straathoeken waar nu vooral foutparkeerders staan, zouden enkele mooie boompjes een wereld van verschil maken.
Benonie V.
0 0
Log in om deel te nemen
Ontdek ze allemaal

Ontdek de voorgestelde locaties op de kaart

Waar kunnen we volgens jou ontharden?

14-03-2023

De stad neemt zelf zijn verantwoordelijkheid en investeert al enkele jaren sterk in het ontharden van het publiek domein via kleine en grotere projecten. Een selectie daarvan vind je terug op www.eeklo.be/grijswordtgroen. Ideeënoproep voor inwoners: waar kunnen we volgens jou ontharden? Denk jij aan een kleine of grotere zone in jouw straat of buurt (op openbaar domein) die beter zou onthard worden? Geef dan jouw idee, een motivatie en een foto van de locatie door via dit platform. De voorstellen worden intern door de stadsdiensten beoordeeld en geëvalueerd naar haalbaarheid, mobiliteit, meerwaarde ... De uitvoering kan al dan niet samen gebeuren met de burgers. Geef jouw idee

Worden we Vlaams Kampioen Tegelwippen?

14-03-2023

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 doet Eeklo ook mee aan het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Steden en gemeenten breken zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier! Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor- achter- of geveltuin. Vanaf 21 maart geef je die in via de tegelteller. Eeklo doet alvast mee. Jij ook? Meer info

Meer nieuws & activiteiten

Worden we Vlaams Kampioen Tegelwippen?

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 doet Eeklo ook mee aan het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Steden en gemeenten breken zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen.

doe mee

Samen ontharden we Eeklo

Denk jij aan een kleine of grotere zone in jouw straat of buurt (op openbaar domein) die beter zou onthard worden?

de stadsdiensten bekijken jouw voorstel

is jouw voorstel haalbaar?

Dan gaan we aan de slag