Deel op facebook
Deel op twitter

Waar kunnen we de stad ontharden?

Geef hier jouw eigen suggesties om het publiek domein te ontharden.

21
6

Deze locaties werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Boelare
Lange straat en geen enkel boompje. Nochtans een leuke winkelstraat die veel bezoekers aantrekt. Hier en daar een plantenvak met boompjes en haagjes zou de straat een mooier en gezelliger aanzicht geven.
Caroline D.
0 3
lees meer
Stationsstraat en Gentsesteenweg
De beruchte doortocht door Eeklo biedt de grootste opportuniteit tot ontharding. In het aanpassen van de doortocht van 2x2 rijvakken naar 2x1 rijvak, zoals geadviseerd in het beeldkwaliteitsplan uit 2015, zit een gigantisch potentieel. Omgerekend, komt er 10.000m² vrij. Vrij in te vullen voor vergroening, parkeren, wandelen, fietsen en meer. Uniek in Vlaanderen.
Frederik G.
0 0
lees meer
Parking aan de sporthal
Een grote stenen vlakte. De parking is zelden vol. De ruimte zou veel mooier en hitte-vriendelijker zijn indien er bomen tussen de parkeerplaatsen geplant worden. En de tegels vervangen door waterdoorlatend materiaal.
Angelique S.
0 0
lees meer
Visstraat, zowel aan de kant van de Stationsstraat als aan de kant van de Zuidmoerstraat zijn er aan de even nummerskant brede voetpaden.
Groen in het midden van de stad en aan beide zijden vermijdt men ook foutparkeerders.
Lieven D.
0 0
lees meer
Tieltsesteenweg
Één van dé hoofd-invalswegen van Eeklo die absoluut geen hedendaagse uitstraling aangeeft aan inwoners en bezoekers van onze stad. Met de aanleg van de ring kan de Tieltsesteenweg de groene verbinding worden richting een aangenaam groen winkel- en wooncentrum. Langsheen de groene ader vind men mogelijkheden om te parkeren, elektrisch te laden en vlot gebruik te maken van stadsvriendelijke vervoersmiddelen (fiets-bus-ebike-autodelen…). De straat zoals we ze nu kennen is enorm druk en onveilig terwijl we in de omgeving jeugdbeweging, recreatie en sport zien. Het contrast met zware landbouwvoertuigen en racende wagens kan niet groter zijn.
Baptiste T.
0 0
lees meer
Oude rijkswachtkazerne in de kaaistraat
Het is een ruime locatie, waarop gebouwen staan die sowieso afgebroken dienen te worden. De vrijgekomen ruimte zou een heel mooi park kunnen worden. Er staan reeds prachtige bomen en er is langs deze kant van de N9 geen autovrij park in het centrum, waar kinderen vrij kunnen spelen. Bovendien is dit een buurt met heel wat kansarmoede en dus ook heel kleine huisjes, zonder tuin. Extra groen zou deze buurt letterlijk en figuurlijk zuurstof geven. Ook de vele schoolkinderen die hier dagelijks passeren zouden hier enorm veel baat bij hebben.
Angelique S.
0 0
lees meer
Hospitaalstraat
Niks van groen aanwezig in de straat. Door het smalle voetpad kunnen ook geen geveltuintjes worden aangelegd.
Leen G.
0 0
lees meer
kruispunt Kriekmoerstraat-Veldstraat

De stad zorgde voor ontharding aan de kruispunten van de Kriekmoerstraat met de Veldstraat. Op die manier werd het kruispunt smaller en veiliger en kwam er meer groen.

stad Eeklo
0 0
lees meer
Sparrebosstraat
Veel te brede straat, teveel verharding, te weinig groen (project ook ingediend als “straat van de toekomst” bij Meemakers)
Fanio V.
0 0
lees meer
Geveltuintjes aanmoedigen voor alle gevels in Eeklo
Mensen stimuleren om een tegel van het voetpad/de oprit weg te nemen en er een klimplant te zetten, die onze gevels snel groen kleurt. Ik zag in Antwerpen bijvoorbeeld al hele mooie resultaten in wijken. De stad biedt daar gratis planten en aanleg en onderhoud aan. Er worden ook kabels gehangen om planten over de straten heen te laten groeien.
Angelique S.
0 1
lees meer
Uiteindes Guido gezellestraat
Nu het eenrichtingsverkeer is, kan wat voorheen gebruikt werd om de straat uit te rijden onthard worden aansluitend op het groen dat er al is. Een bankje, klein speeltuigje zou de wijk compleet maken.
Lindsay D.
0 0
lees meer
voetpaden Zandvleuge

De stad onthardde bepaalde zones in het voetpad langs de Zandvleuge

stad Eeklo
0 0
lees meer
Van Hoorebekeplein
Een plein dat nu vooral bestaat uit tegels en beton. Wat meer bomen en plantenstroken zouden dit plein enorm opvrolijken.
Angelique S.
0 0
lees meer
Verharde vlakte voor LDC Zonneheem
Dit is een mooi voorbeeld van nutteloze verharding. Op de centrale ruimte mag je namelijk niet parkeren. Lijkt me veel toffer om hier wat groen met een beleefpad te voorzien. Op die manier kunnen ouderen die naar Zonneheem komen of in huis Coppens wonen, genieten van groen nabij hun deur. Zet daarbij in op biodiversiteit als belevingswaarde. Hoe tof is het momenteel om de lente te zien starten? Vogeltjes fluiten, bijtjes komen buiten, vlinders... Door hier een nestkastje en een insectenhotel te voorzien kunnen ouderen op een bankje genieten van dit spektakel. Dit zou zelfs een activiteit kunnen zijn in Zonneheem om het insectenhotel zelf te maken met de bezoekers! Biodivers zorggroen, wordt meer en meer toegepast. Het zou leuk zijn mocht ook Eeklo op deze kar springen!
Didi N.
0 1
lees meer
Jan Frans Willemsplein
Dorre, stenen vlakte. De parking zou mooier kunnen ingericht worden met boompjes en haagjes of eventueel een ondergrondse parking, zodat er bovengronds meer ruimte komt voor groen
Caroline D.
0 0
lees meer
De Markt
Het centrum van onze stad is op dit moment heel erg grijs en onaantrekkelijk. Minder verharding, meer groen (inclusief bomen, hangen om de terrassen af te schermen van de n9, ...) Zou deze lelijke plaats kunnen omtoveren tot een prachtig en gezellig plein. Dit zou gegarandeerd ook de horeca ten goede komen.
Angelique S.
0 0
lees meer
Kerkestee
zone 30, mag dus gerust wat smaller, wat aangenamer met meer groen
ann d.
0 0
lees meer
Irma Notteboomstraat
grote stenen vlakte zonder veel meerwaarde
ann d.
0 1
lees meer
Herbakkersplein
De locatie is ideaal omdat het omringd is door allerlei diensten (Bibliotheek, Kunstacademie, Cultuurcentrum, dienst burgerzaken...). Het ligt dicht bij het centrum waar nog niet zoveel groene plekken zijn. Ook Campus De Tandem ligt in de nabijheid waar veel jongeren 's middag komen om hun middagmaal te nuttigen. Het Herbakkersfestival vindt de laatste jaren plaats in het Heldenpark waar het beter tot zijn recht komt en dus wordt het plein momenteel niet gebruikt. Het ombouwen naar een soort klein park met bomen, gras en andere flora zou ideaal zijn om er op zonnige dagen te genieten. Al dan niet met een boek uit de bib, om creativiteit op te doen voor de lessen in de kunstacademie of vóór je naar een voorstelling gaat in de Herbakker. Of zelfs bij het wachten op je afspraak bij dienst burgerzaken. Een rustige en toch centrale omgeving om te ontspannen.
Yentl F.
0 0
lees meer
Pieter De Coninckstraat
Een dichtbebouwde straat die letterlijk volledig versteend is. Enkele inwoners plaatsen -zeker in de zonniger maanden- plantenbakken en boompjes in pot aan hun voorgevel, maar te beperkt om echt verschil te maken. Sinds het parkeren alleen langs de onpare kant is toegelaten, is hier beslist wel een plek te vinden voor wat openbaar groen, een haagje of enkele bomen. Dat zou zeker welkom zij. Zelf denken we eraan om na de volgende schilderbeurt van onze voorgevel, een geveltuin met klimplant aan te leggen. Maar ook de stad kan onze straat helpen vergroenen en klimaatrobuuster maken. Op de straathoeken waar nu vooral foutparkeerders staan, zouden enkele mooie boompjes een wereld van verschil maken.
Benonie V.
0 0
lees meer
Ingang Kunstacademie Pastoor de Nevestraat
veel verharding die groen ligt te worden
ann d.
0 0
lees meer