Deel op facebook
Deel op twitter

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

6
0

Willekeurig Populair Recent

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

De Straat van de Toekomst (Fase1) - Sparreboscomité - € 3.000  

Het volledig project gaat over het herdenken van de straat, rekening houdend met de klimaatveranderingen en waarden van de bewoners:

-    ontmoeting
-    vergroening/verfrissing
-    biodiversiteit (insecten, vogels, , …)
-    CO2-reducering
-    innoveren/voorbeeldstraat 
en een voorbeeldfunctie voor de stad qua vernieuwing straatbeeld.
Meer veiligheid voor spelende kinderen (verkeersremmers).

In een eerste fase willen ze nomadenbomen plaatsen (in verplaatsbare plantenbakken); vierkante meter kruidentuintjes; zaad voor bloemenweides voor de groene voortuintjes van 't stad; zitbanken om bij de nomadenbomen te zetten als verkeersremmer.

0 0
lees meer

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

Drijfkracht - De Verstelling vzw en Volterra - € 13.000

Door het plaatsen van een fietsoplaadpunt op zonnestroom op een locatie met veel horecazaken (vb. de Eeklose Markt) kunnen fietsers die neerstrijken op de terrassen ondertussen hun fiets opladen en worden ook lokale ondernemers bij dit project betrokken. Het oplaadpunt wordt uitgebaat door burgers (vrijwilligers Volterra en De Verstelling) voor burgers. De fietsvlonder wordt voorzien van 9 oplaadpunten en is overkapt met zonnepanelen die een batterij voeden van waaruit de fietsen opgeladen worden. Er is geen netaansluiting nodig. Ze kiezen er bewust voor om niet te werken met een betaalsysteem of identificatiesysteem om het gebruik zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het fietsoplaadpunt stimuleert de modal shift en zal bijdragen aan een reductie van de CO2-uitstoot. Jaarlijks zullen de zonnepanelen 1.800 kWh stroom produceren goed voor een reductie van 540 kg CO2.

0 0
lees meer

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

Crielkens doet het weer! - Woonmaatschappij Meetjesland - € 5.000

20 jaar geleden ontstond in de wijk Crielkens een vzw die met steun van een aantal partners een buurthuis oprichtte. Deze vzw ging in vereffening; het buurthuis ligt er verlaten bij. Woonmaatschappij Meetjesland wil dit buurthuis nieuw leven inblazen met hulp van stad en buurt.

Het buurthuis wil een ankerpunt, een houvast, een lichtpunt, een ontmoetingsplaats… zijn voor de buurt. Kleine activiteiten zouden ervoor moeten zorgen dat buurtbewoners iets hebben om naar uit te kijken. Dit kan een barbecue, een buurtfeest, een kaas- en wijnbuffet, een wandeltocht, een opruimactie… zijn. Maar om activiteiten te organiseren dient het buurthuis eerst te worden gerenoveerd. Naast een budget en de renovatie-expertise die Woonmaatschappij Meetjesland ter beschikking stelt rekenen ze ook op stad Eeklo en de buurt om er terug een buurthuis van te maken waarin het leuk is om te vertoeven. 

In dit buurthuis speelt de buurtbewoner een centrale rol. 

0 0
lees meer

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

Let's save food! - Christine De Roo en dochters - € 6.000

Let’s Save Food wil bijdragen tot een duurzame voedselketen door voedselverlies te voorkomen. Voedseloverschotten worden opgehaald bij lokale winkels en worden verdeeld volgens de cascade van waardebehoud (menselijke consumptie, diervoeder, bodemtoepassing, vergisting voor energieproductie). 

Het project van Let's Save Food wil op korte en lange termijn een oplossing bieden aan een wereldwijd probleem van voedselverspilling en armoede. Geen grote structuren maar voedsel dat weggegooid wordt uit supermarkten snel en dichtbij naar afnemers brengen via gemotiveerde vrijwilligers. Let's Save Food wil naar een maatschappij waar we niet tolereren dat voedsel dat nog eetbaar is weggegooid wordt. Let's Save Food bestaat nu al in Gent, maar dit project wil dit ook in Eeklo uit de grond stampen.

Het project wordt volledig gedragen door de buurt. Buurtbewoners zijn niet enkel de afnemers van de voedseloverschotten, maar staan ook in voor de ophalingen bij de winkels en voor de verdeling en de verwerking van de overschotten. Op deze manier wordt het project gedragen door de buurt en beogen we een bewustmaking en gedragsverandering bij de hele buurt. 
Bovendien stimuleert de samenwerking met supermarkten en lokale winkels dat zij zich bewust worden van de problematiek rond voedseloverschotten en willen we hen doen nadenken over logistieke optimalisaties die kunnen leiden tot afname van de hoeveelheid weggeworpen voedsel.

Het transport gebeurt zo koolstofarm mogelijk met niet vervuilende vervoermiddelen: bakfiets, vrachtfiets, fietskarren, e.d. 

0 0
lees meer

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

Warme ontmoetingsplek - school Sint-Jozef & Sint-Janneke  

Zij putten niet uit het burgerbudget, maar kunnen terecht bij een alternatieve financiering: de subsidie 'vergroenen en openstellen schooldomeinen', op die manier zijn er meer buurtprojecten die we kunnen financieren.

Hun buitenruimte willen ze graag delen met de buurt. Dit enerzijds door een plek te creëren waar de buurtbewoners, jong of oud, tot rust kunnen komen en elkaar een luisterend oor kunnen aanbieden. Anderzijds vinden ze het belangrijk dat de buurtbewoners in verbinding kunnen komen met de leerlingen van de school via een buitenklas. 

Als school dromen ze ervan om een ‘warme school’ te worden, een plek waarbij een team verantwoordelijk is voor een groep leerlingen, waarbij ze een warme gemeenschap vormen en breken met de traditionele structuren. Binnen hun warme school staat verbinding en open communicatie centraal. Ook het schoolgebouw werd aangepast om te breken met de traditionele structuren en deze waarden te kunnen weerspiegelen. Zo grenst de voorgevel nu aan de straat, met daarvoor nog een groenzone. Geen omheining meer maar een plek die de school verbindt met de omgeving. Net zoals Eeklo een warme stad is, willen zij een warme school zijn. 

 

0 0
lees meer

Hoe gaat het met de Meemakers van 2023?

Buurtvonken - Wijkcentrum De Kring en gebuurtedekenij 't Kaaiken - € 3.000

Doelstelling: buren samenbrengen zodat deze elkaar beter leren kennen = cohesie van de buurt verbeteren
Activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor iedereen = laagdrempelig houden.

Visie:
Buren mobiliseren om deel te nemen
Alle nationaliteiten/culturen actief betrekken in het project
Buren zelf initiatief laten nemen
Samen een event organiseren waarop kan ingepikt worden.

Plan van aanpak:
Buurt mobiliseren en buren op de hoogte brengen van het project via een brief, deur aan deur bezoekje, infoavond 
Bewonersgroep samenstellen + gebuurtedekenij  't Kaaiken + wijkcentrum De Kring
Doorheen het jaar verschillende activiteiten en Initiatieven uitwerken en uitvoeren
Slotevent organiseren waarbij alle culturen/nationaliteiten uit de buurt centraal staan en elkaar ontmoeten; in aanbod van (aperitief)hapjes, animatie, randactiviteiten 

0 0
lees meer